Regulamin

Sprzedawcą Jest:

Plast Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. Kraszewskiego 11/14 41-218

NIP: 6443534560

Kupującym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełne zdolności prawne lub osoba prywatna reprezentująca firmę, spółkę i/lub instytucję.

1. Koszt przesyłki pokrywa kupujący (chyba, że w ofercie zaznaczone jest inaczej).

2. Kupujący dokonuje zakupów przez koszyk sklepu, wybierając produkty, ich ilość oraz sposób zapłaty i wysyłki towaru.

3. Koszt zakupów sumowany jest przez koszyk, kupujący klikając akceptację zapłaty nawiązuje umowę kupna sprzedaży na odległość z niniejszym sklepem internetowym.

4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

5. Do każdego sfinalizowanego zakupu (koszyk) kupujący otrzyma rachunek.

5a. Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

6. Kupujący może dokonać płatności na kilka sposobów:

6a. Dokonując przelewu tradycyjnego na nr konta bankowego podanego poniżej:

mBank

50 1140 2004 0000 3002 7813 1249

86 1140 2004 0000 3202 7850 3371

6b. Za pośrednictwem automatycznych płatności PayPal

6c. Płacąc przy odbiorze

7. Czas realizacji od 1 do 2 dni roboczych, a w zależności od intensywności zamówień oraz rodzaju wykonywanej usługi, w wyjątkowych okolicznościach niezależnych od nas czas wysyłki może się wydłużyć, o czym kupujący zostanie poinformowany.

8. Jeżeli z przyczyn losowych nie będziemy mogli zrealizować złożonego przez Państwa zamówienia - zwracamy wszystkie pieniądze.

9. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych zgodnie z RODO ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/T/D20181000L.pdf ).

9a. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych firmie przewozowej, którą realizowana będzie wysyłka zakupionego towaru.

10. Oferowane przez sklep produkty mogą się minimalnie różnić od prezentowanych na zdjęciach podglądowych, a w szczególności w zależności od indywidualnych ustawień monitora, w skrajnych przypadkach partii produkcyjnych.

11. Jeżeli nie posiadamy na stanie opisanych produktów przeznaczonych do produkcji towaru (np. farba marki "x", lakier marki "x" itp.) - stosujemy zamienniki odpowiadające oryginałom aby przyspieszyć czas realizacji nie tracąc na jakości.

12. Kupujący kupując przez koszyk i finalizując zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

13. W sprawach nieuregulowanych w w/w regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Śledź nas na Facebooku